Táto funkcia je dostupná pre stretnutia a udalosti, ktoré boli zaznamenané vo formáte MP4 orientovanom na video. Ďalšie informácie o záznamoch zameraných na video nájdete v časti Videocentrické sieťové nahrávky MP4 na stretnutiach, webinár a udalosti. Táto funkcia je dostupná pre stretnutia a udalosti, ktoré boli zaznamenané v cloude.

1

Prihláste sa do svojho Webex weba prejdite na Nahrávky .

2

Vyberte názov nahrávky a vyberte hrať .

3

Vyberte Nastavenie Nastavenie > Rýchlosť .

Možnosti nastavenia
4

Vyberte 1.25x , 1.5x , alebo 2.0x pre zrýchlenie prehrávania. Vyberte 0.5x alebo 0.75x na spomalenie prehrávania.

Možnosti rýchlosti