Телефони Cisco IP телефон серия 7800

Cisco IP телефон 7811, 7821, 7841 и 7861 осигуряват лесни за потребителя гласови комуникации с висока степен на сигурност.

Таблица 1. Cisco IP Phone 7800 серия основни характеристики

Характеристики

7811

7821

7841

7861

Екран

Нива на сивото, без подсветка

Нива на сивото, с подсветка

Нива на сивото, с подсветка

Нива на сивото, с подсветка

Линии

1

2

4

16

Фиксирани функционални бутони

8

9

9

9

Телефонът ви трябва да бъде свързан към мрежа и конфигуриран за свързване към система за управление на повиквания. Телефоните поддържат много функции и характеристики в зависимост от системата за управление на повикванията. Вашият телефон може да не разполага с всички налични функции в зависимост от начина, по който администраторът го е настроил.

Когато добавяте функции към телефона си, имайте предвид, че някои от тях може да изискват бутон за линия. Всеки бутон за линия на телефона ви обаче може да поддържа само една функция (линия, бързо набиране или функция). Ако бутоните за линия на телефона ви вече се използват, на телефона няма да се покажат никакви допълнителни функции.

За да проверите кой модел телефон имате, натиснете Приложения и изберете Състояние > Информация за продукта. Полето Номер на модел показва модела на телефона.

Бутони и хардуер

Cisco IP телефон серия 7800 имат различни типове хардуер:

  • Cisco IP телефон 7811: Няма бутони от двете страни на екрана

  • Cisco IP телефон 7821: Два бутона от лявата страна на екрана

  • Cisco IP телефон 7841: Два бутона от двете страни на екрана

  • Cisco IP телефон 7861: 16 бутона от дясната страна на телефона

На фигурата по-долу е показан Cisco IP телефон 7841.

Фигура 1. Cisco IP Phone бутони и функции от серия 7800

1

Слушалка и светлинна лента на слушалката

Показва дали имате входящо повикване (мигаща червена светлина) или ново гласово съобщение (постоянна червена светлина).

2

Програмируеми бутони за функции и бутони за линии

Осъществявате достъп до Вашите телефонни линии, функции и сесии на повиквания.

Cisco IP телефонът 7811 няма програмируеми бутони за функции и бутони за линии.

3

Екранни бутони

Осъществявате достъп до функции и услуги.

4

Група за навигация

Навигационен пръстен и бутон Избор . Превъртате през менютата, маркирате елементи и избирате маркирания елемент.

5

Задържане/Възобновяване, Конферентен разговор и Прехвърляне

Задържане/Възобновяване Поставяте активно повикване в режим на задържане и възобновявате задържаното повикване.

Конферентен разговор Създавате конферентен разговор.

Прехвърляне Прехвърляте повикване.

6

Високоговорител, Без звук и Наушници

Високоговорител Включвате или изключвате високоговорителя. Когато високоговорителят е включен, бутонът свети.

Без звук Включвате или изключвате микрофона. Когато микрофонът е заглушен, бутонът свети.

наушници Включвате или изключвате наушниците. Когато наушниците са включени, бутонът свети.

Cisco IP телефонът 7811 няма бутон Наушници.

7

Контакти, Приложения и Съобщения

Контакти Осъществявате достъп до лични и фирмени указатели.

Приложения Осъществявате достъп до хронологията на повикванията, потребителските предпочитания, настройките на телефона и информацията за модела на телефона.

Съобщения Автоматично набирате системата за гласови съобщения.

8

Бутон Сила на звука

Регулирате силата на звука на слушалката, слушалките и високоговорителя (при вдигната слушалка) и силата на звънене (при затворена слушалка).