De Cisco IP-telefoon 7800-serie

De Cisco IP-telefoon 7811, 7821, 7841 en 7861 bieden uiterst betrouwbare spraakcommunicatie die eenvoudig te gebruiken is.

Tabel 1. Belangrijkste functies van de Cisco IP-telefoon 7800-serie

Functies

7811

7821

7841

7861

Scherm

Zwart-wit, zonder achtergrondverlichting

Zwart-wit, met achtergrondverlichting

Zwart-wit, met achtergrondverlichting

Zwart-wit, met achtergrondverlichting

Lijnen

1

2

4

16

Vaste functietoetsen

8

9

9

9

De telefoon moet zijn verbonden met een netwerk en zijn ingesteld op het maken van verbinding met een gespreksbeheersysteem. De telefoons ondersteunen veel functies, afhankelijk van het gesprekscontrolesysteem. Op uw telefoon zijn mogelijk niet alle functies beschikbaar, afhankelijk van hoe uw beheerder de telefoon heeft ingesteld.

Wanneer u functies toevoegt aan uw telefoon, vereisen sommige functies een lijnknop. Elke lijnknop op uw telefoon kan echter slechts één functie ondersteunen (een lijn, een snelkiesnummer of een functie). Als de lijnknoppen van uw telefoon al worden gebruikt, geeft uw telefoon geen aanvullende functies weer.

Als u wilt controleren welk telefoonmodel u hebt, drukt u op Toepassingen en selecteert u Status > Productinformatie. In het veld Modelnummer wordt het telefoonmodel weergegeven.

Toetsen en hardware

De Cisco IP-telefoon 7800-serie heeft verschillende hardwaretypen:

  • Cisco IP-telefoon 7811: geen knoppen aan beide zijden van het scherm

  • Cisco IP-telefoon 7821: twee knoppen aan de linkerzijde van het scherm

  • Cisco IP-telefoon 7841: twee knoppen aan beide zijden van het scherm

  • Cisco IP-telefoon 7861: 16 knoppen aan de rechterzijde van de telefoon

De volgende afbeelding toont de Cisco IP-telefoon 7841.

1

Hoorn en indicatielampje op hoorn

Hiermee wordt aangegeven of u een binnenkomend gesprek (knipperend rood) of een nieuw voicemailbericht (onafgebroken rood) hebt.

2

Programmeerbare functietoetsen en lijnknopen

Toegang krijgen tot uw telefoonlijnen, functies en gesprekssessies.

Zie voor meer informatie Scherm-, lijn- en functietoetsen op pagina 13.

3

Functietoetsknoppen

Toegang krijgen tot functies en services.

Zie voor meer informatie Scherm-, lijn- en functietoetsen op pagina 13.

4

Navigatiecluster

Navigatiering en de knop Selecteren . Door menu's bladeren, items markeren en het gemarkeerde item selecteren.

5

Wacht/Hervat, Conferentie en Doorverbinden

Wacht/Hervat Hiermee zet u een actief gesprek in de wacht en hervat u het gesprek dat in de wacht staat.

Conferentie Hiermee maakt u een conferentiegesprek.

Doorvb Hiermee verbindt u een gesprek door.

6

Luidspreker, Dempen en Headset

Luidspreker Hiermee schakelt u de luidspreker in of uit. Wanneer de luidspreker is ingeschakeld, is de knop verlicht.

Dempen Hiermee schakelt u de microfoon in of uit. Als de telefoon is gedempt, is de knop verlicht.

Headset Hiermee schakelt u de headset in of uit. Wanneer de headset is ingeschakeld, is de knop verlicht.

7

Contactpersonen, Toepassingen en Berichten

Contactpersonen Hiermee opent u persoonlijke en bedrijfsdirectories.

Toepassingen Hiermee opent u de gespreksgeschiedenis, gebruikersvoorkeuren, telefooninstellingen en informatie over het telefoonmodel.

Berichten Hiermee belt u automatisch naar uw voicemailberichtensysteem.

8

De knop Volume

Hiermee kunt u het volume van de handset, headset, luidspreker (van de haak) en beltoon (op de haak) aanpassen.