Telefony Cisco IP z serii 7800

Telefony Cisco IP z serii 7811, 7821, 7841 i 7861 umożliwiają łatwą i bezpieczną komunikację głosową.

Tabela 1. Najważniejsze właściwości telefonów Cisco IP z serii 7800

Funkcje

7811

7821

7841

7861

Ekran

Skala szarości, bez podświetlenia

Skala szarości, z podświetleniem

Skala szarości, z podświetleniem

Skala szarości, z podświetleniem

Linie

1

2

4

16

Stałe przyciski funkcyjne

8

9

9

9

Telefon należy podłączyć do sieci i skonfigurować w nim komunikację z systemem sterowania połączeniami. Telefony oferują wiele funkcji i rozwiązań w zależności od zastosowanego systemu sterowania połączeniami. Telefon może nie udostępniać niektórych funkcji w zależności od sposobu jego skonfigurowania przez administratora.

Aby dodać niektóre funkcje telefonu, trzeba przypisać im przycisk linii. Do każdego przycisku linii można przypisać tylko jedną funkcję (linię, numer do szybkiego wybierania albo funkcję). Jeśli w telefonie wszystkie przyciski linii są już przypisane, nie będą wyświetlane żadne inne funkcje.

Aby sprawdzić model telefonu, należy nacisnąć przycisk Aplikacje (Applications) i wybrać kolejno opcje Stan (Status) > Informacje o produkcie (Product information). W polu Numer modelu jest podany model telefonu.

Przyciski i podzespoły

Telefony Cisco IP z serii 7800 pod względem konstrukcji dzielą się na trzy rodzaje:

  • Telefon Cisco IP z serii 7811 — brak przycisków po obu stronach ekranu

  • Telefon Cisco IP z serii 7821 — dwa przyciski po lewej stronie ekranu

  • Telefon Cisco IP z serii 7841 — dwa przyciski po każdej stronie ekranu

  • Telefon Cisco IP z serii 7861 — 16 przycisków po prawej stronie ekranu

Na poniższym rysunku pokazano telefon Cisco IP z serii 7841.

Rys. 1. Telefon Cisco IP z serii 7800 — przyciski i funkcje

1

Słuchawka i jej świecący pasek

Sygnalizuje połączenie przychodzące (miga na czerwono) lub nową wiadomość głosową (świeci się na czerwono).

2

Programowalne przyciski funkcji i przyciski linii

Dostęp do linii telefonicznych, funkcji i sesji połączenia.

Telefon Cisco IP z serii 7811 nie ma programowalnych przycisków funkcji ani przycisków linii.

3

Klawisze programowe

Dostęp do funkcji i usług.

4

kółko nawigacyjne

Kółko nawigacyjne i przycisk Wybierz . Przewijanie między menu, podświetlanie pozycji i wybór podświetlonej pozycji.

5

Zawieś/Wznów, Konferencja i Przekaż

Zawieś/Wznów Zawieszanie aktywnego połączenia i wznawianie zawieszonego połączenia.

KonferencjaTworzenie połączenia konferencyjnego.

Przekaż Przekazywanie połączenia.

6

Zestaw głośnomówiący, Wycisz i Zestaw słuchawkowy

Zestaw głośnomówiący Włączanie i wyłączanie zestawu głośnomówiącego. Przycisk jest podświetlony, gdy zestaw głośnomówiący jest włączony.

Wycisz Włączanie i wyłączanie mikrofonu. Przycisk jest podświetlony, gdy mikrofon jest wyciszony.

Zestaw słuchawkowy Włączanie i wyłączanie zestawu słuchawkowego. Przycisk jest podświetlony, gdy zestaw słuchawkowy jest włączony.

Telefon Cisco IP z serii 7811 nie ma przycisku Zestaw nagłowny.

7

Kontakty, Aplikacje i Wiadomości

Kontakty Dostęp do osobistej i firmowej książki telefonicznej.

Aplikacje Dostęp do historii połączeń, preferencji użytkownika, ustawień telefonu i informacji o jego modelu.

Wiadomości Automatyczne nawiązywanie połączenia z systemem poczty głosowej.

8

Przycisk Głośność

Regulacja głośności słuchawki, zestawu słuchawkowego i zestawu głośnomówiącego (przy podniesionej słuchawce) oraz głośności sygnału dźwiękowego (przy odłożonej słuchawce).