Cisco IP telefon serije 7800

Uređaji Cisco IP telefoni 7811, 7821, 7841 i 7861 su jednostavni za korišćenje i omogućavaju bezbednu glasovnu komunikaciju.

Tabela 1. Cisco IP Phone glavne karakteristike serije 7800

Funkcije

7811

7821

7841

7861

Ekran

Crno-beli, bez pozadinskog osvetljenja

Crno-beli, sa pozadinskim osvetljenjem

Crno-beli, sa pozadinskim osvetljenjem

Crno-beli, sa pozadinskim osvetljenjem

Linije

1

2

4

16

Fiksni funkcijski tasteri

8

9

9

9

Vaš telefon mora da bude povezan na mrežu i podešen za povezivanje na sistema za kontrolu poziva. Telefoni podržavaju mnogobrojne funkcije u zavisnosti od sistema kontrole poziva. Telefon možda neće imati sve funkcije na raspolaganju u zavisnosti od toga kako je administrator podesio telefon.

Kada dodate funkcije na svom telefonu, za neke od funkcija potrebno je taster za liniju. Ali svakom linijskom dugmetu na vašem telefonu može da se dodeli samo jedna funkcija (linija, brzo biranje ili funkcija). Ako su dugmad vašeg telefona za liniju već u upotrebi, vaš telefon neće prikazati nikakve dodatne funkcije.

Da biste proverili koji model telefona imate, pritisnite taster Aplikacije i izaberite stavku Status > informacije o proizvodu. U polju Broj modela prikazuje se model vašeg telefona.

Dugmad i hardver

Uređaji Cisco IP telefon serije 7800 imaju različite tipove hardvera:

  • Cisco IP telefon 7811 Bez dugmadi sa bilo koje strane ekrana

  • Cisco IP telefon 7821 Dva dugmeta sa leve strane ekrana

  • Cisco IP telefon 7841 Dva dugmeta sa obe strane ekrana

  • Cisco IP telefon 7861 16 dugmadi na desnoj ivici telefona

Na sledećoj slici prikazan je uređaj Cisco IP telefon 7841.

Slika 1. Cisco IP Phone i funkcije serije 7800

1

Slušalica i svetlosni indikator slušalice

Označava da li imate dolazni poziv (treperi crveno) ili novu glasovnu poruku (svetli konstantno crveno).

2

Funkcijska dugmad i dugmad linije sa mogućnošću programiranja

Pristupite telefonskim linijama, funkcijama i sesijama za poziv.

Cisco IP telefon 7811 nema funkcijsku dugmad ili dugmad za linije sa mogućnošću programiranja.

3

Dugmad softverskih tastera

Pristup funkcijama i uslugama.

4

Taster za navigaciju

Navigacioni prsten i dugme Izaberi . Listajte kroz menije, označite stavke i izaberite označenu stavku.

5

Dugmad Čekanje/Nastavi, Konferencija i Prenos

Dugme Čekanje/Nastavi Stavljanje aktivnog poziva na čekanje i nastavak poziva na čekanju.

Dugme Konferencija Kreiranje konferencijskog poziva.

Dugme Prenos Prenos poziva.

6

Dugmad telefonski zvučnik, Prigušivanje zvuka i Slušalice

Dugme telefonski zvučnik Uključivanje ili isključivanje telefonskog zvučnika. Kad je zvučnik uključen, taster svetli.

Dugme Prigušivanje zvuka Uključivanje ili isključivanje mikrofona. Kad je mikrofon isključen, taster svetli.

Slušalice sa mikrofonom uključuje ili isključuje slušalice sa mikrofonom. Kad su slušalice uključene, taster svetli.

Cisco IP telefon 7811 nema taster Slušalice.

7

Dugmad Kontakti, Aplikacije i Poruke

Dugme Kontakti Pristup ličnim imenicima i imenicima preduzeća.

Dugme Aplikacije Pristup istoriji poziva, korisničkim podešavanjima, postavkama telefona i informacijama o modelu telefona.

Dugme Poruke Automatsko pozivanje sistema za razmenu glasovnih poruka.

8

Dugme za jačinu zvuka

Podešavanje jačine zvuka u ručnoj slušalici, slušalicama i telefonskom zvučniku (kada je slušalica podignuta) ili jačine zvuka za zvono (kada je slušalica spuštena).