Cisco IP-telefon 7800-serien

Cisco IP-telefon 7811, 7821, 7841 och 7861 har lättanvända och mycket säkra röstkommunikationer.

Tabell 1. De viktigaste funktionerna hos Cisco IP-telefon 7800-serien

Funktioner

7811

7821

7841

7861

Skärm

Gråskala, ingen bakgrundsbelysning

Gråskala, med bakgrundsbelysning

Gråskala, med bakgrundsbelysning

Gråskala, med bakgrundsbelysning

Linjer

1

2

4

16

Fasta funktionsknappar

8

9

9

9

Din telefon måste vara ansluten till ett nätverk och konfigurerad för anslutning till ett samtalskontrollsystem. Telefonerna har stöd för många funktioner beroende på samtalskontrollsystemet. Det kan hända att din telefon inte har alla tillgängliga funktioner. Det beror på hur din administratör har konfigurerat den.

När du lägger till funktioner i din telefon, kräver vissa funktioner en linjeknapp. Dock har varje linjeknapp endast stöd för en funktion (en linje, ett kortnummer eller en funktion). Om linjeknapparna på din telefon redan används, kommer inga ytterligare funktioner att visas på telefonen.

Du kan kontrollera vilken telefonmodell du har genom att trycka på Program och välja Status > Produktinformation. Fältet Modellnummer visar din telefonmodell.

Knappar och maskinvara

Cisco IP-telefon 7800-serien har särskilda maskinvarutyper:

  • Cisco IP-telefon 7811 har inga knappar på vardera sidan av skärmen

  • Cisco IP-telefon 7821 har två knappar på vänster sida av skärmen

  • Cisco IP-telefon 7841 har två knappar på vardera sidan av skärmen

  • Cisco IP-telefon 7861 har 16 knappar på den högra kanten av telefonen

På bilden nedan visas Cisco IP-telefon 7841.

1

Telefonlur med lamprad

Visar om du har ett inkommande samtal (blinkar rött) eller ett nytt röstmeddelande (lyser rött)

2

Programmerbara funktionsknappar och linjeknappar

Få åtkomst till dina telefonlinjer, funktioner och samtalssessioner.

Mer information finns i avsnitten om programstyrda knappar, linjer och funktionsknappar på sidan 13.

3

Programstyrda knappar

Få åtkomst till funktioner och tjänster.

Mer information finns i avsnitten om programstyrda knappar, linjer och funktionsknappar på sidan 13.

4

Navigeringskluster

Navigeringsringen och Välj-knappen. Bläddra genom menyer, markera objekt och välja det markerade objektet.

5

Parkera/återuppta, Konferens och Överför

Parkera/återuppta Parkera ett aktivt samtal och återuppta ett parkerat samtal.

Konferens Skapa ett konferenssamtal.

Överför Överför ett samtal.

6

Högtalartelefon, Ljud av och Headset

Högtalartelefon Aktivera och inaktivera högtalartelefonen. När högtalartelefonen är aktiv är knappen tänd.

Ljud av Aktivera och inaktivera mikrofonen. När mikrofonen är tyst är knappen tänd.

Headset Aktivera och inaktivera headset. När headsetet är aktivt är knappen tänd.

7

Kontakter, Program och Meddelanden

Kontakter Åtkomst till personlig katalog och företagskatalog.

Program Åtkomst till samtalshistorik, användarinställningar, telefoninställningar och till telefonens modellinformation.

Meddelanden Ring upp ditt röstmeddelandesystem automatiskt.

8

Volym-knapp

Justera lurens, headsetets och högtalartelefonens volym (lur av) och ringsignalens volym (lur på).