Cisco IP-telefon 7800-serien

Cisco IP-telefon 7811, 7821, 7841 og 7861 gjør at det blir enkelt å bruke stemmekommunikasjon, samtidig som den gir høy sikkerhet.

Tabell 1. Hovedfunksjoner i Cisco IP Phone 7800-serien

Funksjoner

7811

7821

7841

7861

Skjerm

Gråtoner, ingen bakgrunnsbelysning

Gråtoner, med bakgrunnsbelysning

Gråtoner, med bakgrunnsbelysning

Gråtoner, med bakgrunnsbelysning

Linjer

1

2

4

16

Faste funksjonstaster

8

9

9

9

Telefonen må være koblet til et nettverk og konfigurert til å koble til et anropskontrollsystem. Telefonen støtter mange funksjoner, avhengig av anropskontrollsystemet. Telefonen har kanskje ikke alle funksjoner tilgjengelige, basert på hvordan administratoren har konfigurert den.

Når du legger funksjoner til telefonen dine, krever noen funksjoner en linjetast. Men hver linjetast på telefonen din kan bare støtte én funksjon (en linje, et kortnummer eller en funksjon). Hvis linjetastene på telefonen din allerede er i bruk, vil ikke telefonen din vise noen ytterligere funksjoner.

For å sjekke hvilken telefonmodell du har, trykk Programmer og velg Status > produktinformasjon. Modellnummer-feltet viser telefonmodellen.

Knapper og maskinvare

Cisco IP-telefon 7800-serien har tydelige maskinvaretyper:

  • Cisco IP-telefon 7811 Ingen knapper på sidene av skjermen

  • Cisco IP-telefon 7821 To knapper på venstre side av skjermen

  • Cisco IP-telefon 7841 To knapper på hver side av skjermen

  • Cisco IP-telefon 7861 16 knapper på høyre kant på telefonen

Følgende figur viser Cisco IP-telefon 7841.

1

Håndsett og lysstripe på håndsettet

Indikerer om du har et innkommende anrop (blinkende rødt) eller en ny talemelding (lyser rødt).

2

Programmerbare funksjons- og linjetaster

Få tilgang til telefonlinjer, funksjoner og samtaleøkter.

Du finner mer informasjon under Funksjonstaster, linje- og funksjonsknapper på side 13.

3

Funksjonsknapper

Få tilgang til funksjoner og tjenester.

Du finner mer informasjon under Funksjonstaster, linje- og funksjonsknapper på side 13.

4

Navigasjonsgruppe

Navigasjonsring og Velg Knappen. Bla gjennom menyer, uthev elementer og merk det uthevede elementet.

5

Hold/Gjenoppta, Konferanse og Overfør

Vent/Gjenoppta Sett en aktiv samtale på vent og gjenoppta samtalen som er satt på vent.

Konferanse Opprett en telefonkonferanse.

Overføre samtaler Overføre en samtale.

6

Høyttaler, Demp og Headset

Høyttalertelefonen Slå høyttaleren på eller av. Knappen lyser når høyttaleren er på.

Demp Slå mikrofonen på eller av. Når mikrofonen er dempet, lyser knappen.

headset Slå hodetelefonene på eller av. Knappen lyser når headsettet er på.

7

Kontakter, Programmer og Meldinger

Kontakter Få tilgang til personlige kataloger og bedriftskataloger.

Programmer Få tilgang til anropslogg, brukerpreferanser, telefoninnstillinger og informasjon om telefonmodellen.

Meldinger Ring talemeldingssystemet automatisk.

8

Volumknapp

Juster håndsettet, headsettet og høyttalervolumet (telefonrøret er av) og ringevolumet (telefonrøret er på).