Zařízení Cisco IP telefon 7800 Series

Cisco IP telefony 7811, 7821, 7841 a 7861 poskytují snadnou a kvalitně zabezpečenou hlasovou komunikaci.

Tabulka 1. Hlavní funkce Cisco IP telefonu řady 7800

Funkce

7811

7821

7841

7861

Obrazovka

Stupně šedé, bez podsvícení

Stupně šedé, s podsvětlením

Stupně šedé, s podsvětlením

Stupně šedé, s podsvětlením

Linky

1

2

4

16

Pevná tlačítka funkcí

8

9

9

9

Telefon je třeba připojit k síti a nakonfigurovat jeho připojení k systému řízení hovorů. V závislosti na použitém systému řízení hovorů podporují telefony mnoho funkcí a vlastností. Váš telefon nemusí mít všechny dostupné funkce. Závisí to na způsobu, jakým je správce systému nastavil.

Při přidávání funkcí do svého telefonu některé funkce vyžadují tlačítko linky. Každé tlačítko linky ve vašem telefonu však může podporovat pouze jednu funkci (linku, rychlou volbu nebo funkci). Pokud se tlačítka linky telefonu již používají, váš telefon nezobrazí žádné další funkce.

Chcete-li zjistit model svého telefonu, stiskněte možnost Aplikace a vyberte položku Stav > Informace o produktu. Zobrazí se pole Číslo modelu s modelem vašeho telefonu.

Tlačítka a hardware

Zařízení Cisco IP telefon 7800 Series se dělí na následující samostatné hardwarové typy:

  • Cisco IP telefon 7811 – žádná tlačítka po stranách obrazovky

  • Cisco IP telefon 7821 – dvě tlačítka na levé straně obrazovky

  • Cisco IP telefon 7841 – dvě tlačítka po obou stranách obrazovky

  • Cisco IP telefon 7861 – 16 tlačítek na pravé straně telefonu

Následující obrázek znázorňuje Cisco IP telefon 7841.

Obrázek 1. Tlačítka a funkce zařízení Cisco IP telefon 7800 Series

1

Sluchátko a světelný indikátor sluchátka

Indikuje příchozí hovor (bliká červeně) nebo novou hlasovou zprávu (svítí červeně).

2

Programovatelná tlačítka funkcí a tlačítka linek

Přístup k vašim telefonním linkám, funkcím a hovorům.

Zařízení Cisco IP telefon 7811 nemá programovatelná tlačítka funkcí ani tlačítka linek.

3

Softwarová tlačítka

Přístup k funkcím a službám.

4

Navigační kruh

Navigační kruh a tlačítko Vybrat . Procházení nabídkami, zvýrazňování položek a volba zvýrazněné položky.

5

Přidržet/Pokračovat, Konference a Přepojit

Přidržet/Pokračovat Přidržení aktivního hovoru a obnovení přidrženého hovoru.

Konference Vytvoření konferenčního hovoru.

Přepojit Přepojení hovoru.

6

Hlasitý telefon, ZtlumitNáhlavní souprava

Hlasitý telefon Zapnutí nebo vypnutí hlasitého telefonu. Když je zapnutý hlasitý telefon, tlačítko svítí.

Ztlumit Zapnutí nebo vypnutí mikrofonu. Když je mikrofon vypnutý, tlačítko svítí.

Náhlavní souprava Zapnutí nebo vypnutí náhlavní soupravy. Když je zapnutá náhlavní souprava, tlačítko svítí.

Cisco IP telefon 7811 nemá tlačítko Náhlavní souprava.

7

Kontakty, AplikaceZprávy

Kontakty Přístup k osobnímu a podnikovému adresáři.

Aplikace Přístup k historii hovorů, volbám uživatele, nastavením telefonu a informacím o modelu telefonu.

Zprávy Automatické volání systému hlasové pošty.

8

Tlačítko Hlasitost

Nastavení hlasitosti sluchátka, náhlavní soupravy nebo hlasitého telefonu (s vyvěšeným sluchátkem) a hlasitosti vyzvánění (se zavěšeným sluchátkem).