Cisco IP-telefon 7800-serie

Cisco IP-telefon 7811, 7821, 7841 og 7861 muliggør brugervenlig talekommunikation med høj sikkerhed.

Tabel 1. Cisco IP Phone 7800-serien Væsentlige funktioner

Funktioner

7811

7821

7841

7861

Skærm

Gråtoner, ingen baggrundslys

Gråtoner, med baggrundslys

Gråtoner, med baggrundslys

Gråtoner, med baggrundslys

Linjer

1

2

4

16

Faste funktionstaster

8

9

9

9

Din telefon skal være forbundet til et netværk og konfigureret til at oprette forbindelse til et opkaldskontrolssystem. Telefonerne understøtter mange funktioner, afhængigt af hvilken type opkaldskontrolssystem du bruger. Din telefon har muligvis ikke alle funktioner tilgængelige, baseret på den måde, din administrator har konfigureret den.

Når du tilføjer funktioner til din telefon, kræver nogle funktioner en linjeknap. Men hver linjeknap på din telefon kan kun understøtte én funktion (en linje, et hurtigopkald eller en funktion). Hvis din telefons linjeknapper allerede er i brug, vil din telefon ikke vise nogen yderligere funktioner.

Du kan kontrollere, hvilken telefonmodel du har, ved at trykke på Programmer , og vælg Status > Produktoplysninger. Feltet Modelnummer viser din telefonmodel.

Taster og hardware

Cisco IP-telefon 7800-serien består af forskellige typer hardware:

  • Cisco IP-telefon 7811 – ingen knapper på nogen side af skærmen

  • Cisco IP-telefon 7821 – to knapper på skærmens venstre side

  • Cisco IP-telefon 7841 – to knapper hver side af skærmen

  • Cisco IP-telefon 7861 – 16 knapper på telefonens højre kant

Følgende figur viser Cisco IP-telefon 7841.

1

Håndsæt og håndsæt med lysstribe

Angiver, om du har et indgående opkald (blinker rødt) eller en ny talemeddelelse (lyser konstant rødt).

2

Programmerbare funktionstaster og linjetaster

Få adgang til din telefonlinjer, funktioner og opkaldssessioner.

Få flere oplysninger under programtast, linje og funktionsknap på siden 13.

3

Programtaster

Få adgang til funktioner og tjenester.

Få flere oplysninger under programtast, linje og funktionsknap på siden 13.

4

Navigationsklynge

Navigationsring og Vælg Knappen. Rul gennem menuer, marker elementer, og vælg det markerede element.

5

Venteposition/Genoptag, Konference og Omstil

Hold/Genoptag Sæt et aktivt opkald i venteposition, og genoptag det opkald i venteposition.

Konference Opret et konferenceopkald.

Viderestil Omstil et opkald.

6

Højttalertelefon, Slå lyd fra og Hovedtelefoner

Højttalertelefonen Slå højttalertelefonen til eller fra. Når højttalertelefonen er slået til, lyser tasten.

Slå lyd fra Slå mikrofonen til eller fra. Når mikrofonen er slået fra, lyser tasten.

Headset Slå hovedtelefonerne til eller fra. Når hovedsættet er slået til, lyser tasten.

7

Kontaktpersoner, Programmer og Beskeder

Kontakter Få adgang til personlige mapper og virksomhedsmapper.

Programmer Få adgang til opkaldshistorik, brugerpræferencer, telefonindstillinger og oplysninger om telefonmodel.

Meddelelser Automatisk opkald til beskedsystemet.

8

Lydstyrke-tast

Juster lydstyrken for håndsættet, hovedtelefonerne og højttalertelefonen (løftet rør) og ringetonen (røret lagt på).