iPhone и iPad

1

На екрана с контакти докоснете и задръжте върху групата контакти, която искате да премахнете.

2

Докоснете Премахване, за да премахнете групата контакти.

Групата контакти се премахва от списъка ви с контакти.

Android

1

Докоснете и задръжте контакта.

2

Докоснете иконата за боклук.