iPhone og iPad

1

kontakter- skjermen trykker du på og holder kontakt gruppen du vil fjerne.

2

Trykk på Fjern for å fjerne kontakt gruppen.

Kontakt gruppen fjernes fra kontakt listen.

Android

1

Berør og hold kontakten.

2

Trykk på papir kurv ikonet.