iPhone și iPad

1

Pe ecranul Contacte, atingeți continuu grupul de contacte pe care doriți să îl eliminați.

2

Atingeți ușor Eliminare pentru a elimina grupul de contacte.

Grupul de contacte este eliminat din lista de contacte.

Android

1

Atingeți și mențineți contactul.

2

Atingeți pictograma Coș de gunoi.