iPhone i iPad

1

Na zaslonu kontakti dodirnite i držite grupu kontakata koju želite ukloniti.

2

Dodirnite Ukloni za uklanjanje kontaktne skupine.

Kontaktna grupa se uklanja s popisa kontakata.

Android

1

Dodirnite i držite kontakt.

2

Dodirnite ikonu Trash (smeće).