iPhone i iPad

1

Na ekranu "Kontakti" dodirnite i držite grupu kontakata koju želite da uklonite.

2

Tapnite na dugme "Ukloni" da biste uklonili grupu kontakata.

Grupa kontakata je uklonjena sa liste kontakata.

Android

1

Dodirnite i zadržite kontakt.

2

Dodirnite ikonu za smeće.