iPhone och iPad

1

På skärmen Innehåll knackar du på och håller in den kontaktgrupp du vill ta bort.

2

Knacka på Ta bort för att ta bort kontaktgruppen.

Kontaktgruppen tas bort från din kontaktlista.

Android

1

Tryck och håll nere på kontakten.

2

Knacka på papperskorgsikonen.