iPhone i iPad

1

Na ekranie Kontakty dotknij grupy kontaktów, którą chcesz usunąć, i przytrzymaj ją.

2

Dotknij opcji Usuń, aby usunąć grupę kontaktów.

Grupa kontaktów zostanie usunięta z listy kontaktów.

Android

1

Dotknij kontaktu i przytrzymaj go.

2

Dotknij ikony kosza.