Ако искате да нулирате Webex Share на настройките му по подразбиране, можете да използвате бутона за възстановяване на фабричните настройки.

Извършването на фабрично нулиране изчиства всички данни и настройки от Webex Share за постоянно. След извършване на фабрично нулиране ще трябва отново да регистрирате Webex Share, с нов код за активиране.

Задръжте бутона за нулиране надолу за 10 секунди.

Екранът на дисплея показва обратно броене до фабрично нулиране.