Ak chcete obnoviť predvolené nastavenia Webex Share, môžete použiť tlačidlo obnovenia výrobných nastavení.

 

Obnovením výrobných nastavení sa z Webex Share natrvalo vymažú všetky údaje a nastavenia. Po obnovení továrenských nastavení budete musieť Webex Share znova zaregistrovať pomocou nového aktivačného kódu.

Podržte resetovacie tlačidlo stlačené 10 sekúnd.

Na displeji sa zobrazuje odpočítavanie do obnovenia továrenských nastavení.