Jeśli chcesz przywrócić domyślne ustawienia Webex Share, możesz użyć przycisku resetowania fabrycznego.

Przywrócenie ustawień fabrycznych powoduje trwałe usunięcie wszystkich danych i ustawień z urządzenia Webex Share. Po przywróceniu ustawień fabrycznych należy ponownie zarejestrować urządzenie Webex Share, podając nowy kod aktywacyjny.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez 10 sekund.

Na ekranie ekranowym zostanie wyświetlona odliczanie ustawień fabrycznych.