Om du vill återställa en Webex Share till standardinställningarna kan du använda knappen för fabriksåterställning.

När du gör en fabriksåterställning rensas alla data och inställningar i din Webex Share permanent. Efter en fabriksåterställning måste du registrera din Webex Share på nytt och använda en ny aktiveringskod.

Håll återställningsknappen intryckt i 10 sekunder.

Skärmen visas en nedräkning tills fabriksåterställning utförs.