Če želite Webex Share ponastaviti na privzete nastavitve, lahko uporabite gumb za ponastavitev na tovarniške nastavitve.

 

S ponastavitvijo na tovarniške nastavitve trajno počistite vse podatke in nastavitve z Webex Share. Po ponastavitvi na tovarniške nastavitve boste morali znova registrirati Webex Share z novo aktivacijsko kodo.

Gumb za ponastavitev držite pritisnjen 10 sekund.

Zaslon prikazuje odštevanje do ponastavitve na tovarniške nastavitve.