אם ברצונך לאפס את Webex Share להגדרות ברירת המחדל שלו, באפשרותך להשתמש בלחצן איפוס להגדרות היצרן.

ביצוע איפוס להגדרות היצרן מנקה את כל הנתונים וההגדרות מ- Webex Share לצמיתות. לאחר ביצוע איפוס להגדרות היצרן, יהיה עליך לרשום שוב את Webex Share , עם קוד הפעלה חדש.

החזק את לחצן האיפוס למשך 10 שניות.

מסך התצוגה מציג ספירה לאחור לאיפוס להגדרות היצרן.