Нулирайте Cisco Webex Share до настройките по подразбиране

Можете да извършите фабрично нулиране, за да отстраните проблеми с Webex Share.

Ако искате да нулирате а Споделяне на Webex до настройките по подразбиране, можете да използвате бутона за нулиране на фабричните настройки.
  

Извършването на фабрично нулиране изчиства всички данни и настройки от Споделяне на Webex постоянно. След като извършите фабрично нулиране, ще трябва да регистрирате Споделяне на Webex отново с нов код за активиране.

Задръжте бутона за нулиране натиснат за 10 секунди. Екранът на телевизора показва обратно отброяване до фабричните настройки.

Беше ли полезна тази статия?