Ako želite da uspostavite početne vrednosti Webex Share podrazumevanim postavkama, možete da koristite dugme za uspostavljanje početnih vrednosti fabrike.

Izvršavanjem fabričkog resetovanja obriši se svi podaci i postavke sa Webex Share trajno. Nakon izvođenja fabričkog resetovanja, moraćete ponovo da registrujete Webex Share, sa novim aktivacionim kodom.

Držite pritisnuto dugme za uspostavljanje početnih vrednosti 10 sekundi.

Ekran za prikaz prikazuje odbrojavanje do fabričkog resetovanja.