Hvis du vil tilbakestille en WebEx-deling til standard innstillingene, kan du bruke knappen for tilbakestilling av fabrikk innstillinger.

Tilbakestilling av en fabrikk tilbakestilling fjerner alle data og innstillinger fra WebEx-delingen permanent. Etter at du har utført en fabrikk tilbakestilling, må du registrere WebEx-delingen på nytt med en ny aktiverings kode.

Hold knappen Tilbakestill ned i 10 sekunder.

Skjerm bildet viser en nedtelling til den fabrikkeste innstillingen for tilbakestilling.