Hvis du vil tilbakestille en Webex Share til standard innstillingene, kan du bruke knappen for tilbakestilling av fabrikk innstillinger.

Hvis du utfører en fabrikk tilbakestilling, fjernes alle data og innstillinger fra Webex Share permanent. Etter at du har utført en fabrikk tilbakestilling, må du registrere Webex Share på nytt med en ny aktiverings kode.

Hold knappen Tilbakestill ned i 10 sekunder.

Skjerm bildet viser en nedtelling til den fabrikkeste innstillingen for tilbakestilling.