Przywracanie domyślnych ustawień Cisco Webex Share

Aby rozwiązać problemy z aplikacją Webex Share, można wykonać przywracanie ustawień fabrycznych.

Jeśli chcesz przywrócić domyślne ustawienia Webex Share, możesz użyć przycisku resetowania fabrycznego.
  

Przywrócenie ustawień fabrycznych powoduje trwałe usunięcie wszystkich danych i ustawień z urządzenia Webex Share. Po przywróceniu ustawień fabrycznych należy ponownie zarejestrować urządzenie Webex Share, podając nowy kod aktywacyjny.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez 10 sekund. Na ekranie telewizora zostanie wyświetlone odliczanie do przywrócenia ustawień fabrycznych.

Czy ten artykuł był pomocny?