Als u een Webex Share wilt terugzetten naar de standaardinstellingen, kunt u de knop voor de fabrieksreset gebruiken.

Een fabrieksreset verwijdert alle gegevens en instellingen permanent van de Webex Share. Na een fabrieksreset moet u de Webex Share opnieuw registreren met een nieuwe activeringscode.

Houd de resetknop gedurende 10 seconden ingedrukt.

Het beeldscherm begint af te tellen naar de fabrieksreset.