Om du vill återställa Webex Share med standardinställningarna kan du använda knappen för fabriksåterställning.

När du gör en fabriksåterställning rensas alla data och inställningar i Webex Share permanent. Efter en fabriksåterställning måste du registrera Webex Share på nytt och använda en ny aktiveringskod.

Håll återställningsknappen intryckt i 10 sekunder.

På TV-skärmen visas en nedräkning tills fabriksåterställning utförs.