Преди да започнете

Трябва да имате разрешени опциите за потребителски типове сесии, за да видите опциите "Типове сесии" в навигационната лента. За повече информация или ако не виждате Типове сесии в навигационната лента, свържете се с вашия представител на Webex.

След като създадете нов тип сесия, не можете да го изтриете. Можете обаче да го модифицирате или изключите.

1

Влезте в Webex администриране на сайта и отидете в Конфигурация > Общи настройки на сайта > типове сесии .

2

В колоната "Код на сесия" намерете основния тип сесия, за който искате да създадете потребителски тип сесия.

3

Щракнете върху типа Добавяне на сесия за <session type=""> връзка.

4

Въведете име за потребителския тип сесия.

5

Изберете функциите, които искате да включите в типа сесия.

6

Щракнете върху Добавяне.


 

За да разрешите хост за хостване на сесии с потребителския тип сесия, който сте създали, активирайте този тип сесия за хост потребителския акаунт.