Pre nego što počneš

Morate imati omogućene opcije prilagođenih tipova sesija da biste videli opcije "Tipovi sesija" na traci za navigaciju. Za više informacija ili ako ne vidite tipove sesija na traci za navigaciju obratite se predstavniku Webexa.

Nakon što kreirate novi tip sesije, ne možete ga izbrisati. Međutim, možete da ga izmenite ili isključite.

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije > tipova sesije " .

2

U koloni Šifra sesije pronađite primarni tip sesije za koji želite da kreirate prilagođeni tip sesije.

3

Kliknite na dugme Dodaj tip sesije za <session type=""> vezu.

4

Unesite ime za prilagođeni tip sesije.

5

Izaberite funkcije koje želite da uključite u tip sesije.

6

Kliknite na dugme Dodaj.


 

Da biste domaćinu omogućili host sesije sa prilagođenim tipom sesije koji ste kreirali, omogućite taj tip sesije za korisnički nalog domaćina.