Kreirajte tipove prilagođenih sesija

Pre nego što počnete

Morate imati omogućene prilagođene opcije tipova sesija da biste videli opcije tipova sesija na traci za navigaciju. Za više informacija ili ako ne vidite tipove sesije na traci za navigaciju, obratite se Webex predstavniku.

Nakon što kreirate novi tip sesije, ne možete ga izbrisati. Međutim, možete ga izmeniti ili isključiti.

1

Prijavite se da Webex administracija lokacije i idite na stavku Konfiguracija > podešavanja uobičajenih lokacija > tipove sesije .

2

U koloni "Kôd sesije" pronađite primarni tip sesije za koji želite da kreirate prilagođeni tip sesije.

3

Kliknite na " Dodaj tip sesije" za <session type=""> vezu.

4

Unesite ime za prilagođeni tip sesije.

5

Izaberite funkcije koje želite da uključite u tip sesije.

6

Kliknite na dugme Dodaj .


 

Da biste omogućili organizatoru sesije organizatora sa prilagođenim tipom sesije koji ste kreirali, omogućite taj tip sesije za organizatora korisnički nalog.