Izradite prilagođene vrste sesija

Prije početka

Morate imati omogućene opcije prilagođenih vrsta sesija da biste ih vidjeli Vrste sesija opcije na navigacijskoj traci. Za više informacija, ili ako ne vidite Vrste sesija na navigacijskoj traci kontaktirajte svog predstavnika Webex .

Nakon što stvorite novu vrstu sesije, ne možete je izbrisati. Međutim, možete ga izmijeniti ili isključiti.

1

Prijavite se na Webex Administracijsko web-mjesto i idite na Konfiguracija > Uobičajene postavke web-mjesta > Vrste sesija .

2

U Šifra sesije stupcu, locirajte primarnu vrstu sesije za koju želite stvoriti prilagođenu vrstu sesije.

3

Kliknite na Dodajte vrstu sesije za<session type=""> poveznica.

4

Unesite naziv za prilagođenu vrstu sesije.

5

Odaberite značajke koje želite uključiti u vrstu sesije.

6

Kliknite Dodaj .


 

Da biste omogućili hostu da ugošćuje sesije s prilagođenom vrstom sesije koju ste kreirali, omogućite tu vrstu sesije za korisnički račun domaćina.