Tworzenie niestandardowych typów sesji

Przed rozpoczęciem

Aby wyświetlić, należy włączyć opcje niestandardowych typów sesji Typy sesji opcje na pasku nawigacyjnym. Aby uzyskać więcej informacji lub jeśli nie widzisz Typy sesji na pasku nawigacyjnym, skontaktuj się z przedstawicielem Webex .

Po utworzeniu nowego typu sesji nie można go usunąć. Można go jednak zmodyfikować lub wyłączyć.

1

Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Konfiguracja > Wspólne ustawienia witryny > Typy sesji .

2

W Kod sesji zlokalizuj podstawowy typ sesji, dla którego chcesz utworzyć niestandardowy typ sesji.

3

Kliknij przycisk Dodaj typ sesji dla<session type=""> łącze.

4

Wprowadź nazwę niestandardowego typu sesji.

5

Wybierz funkcje, które chcesz uwzględnić w typie sesji.

6

Kliknij Dodaj .


 

Aby umożliwić prowadzącemu prowadzenie sesji z utworzonym niestandardowym typem sesji, włącz ten typ sesji dla konta użytkownika prowadzącego.