לפני שתתחיל

עליך להפעיל את אפשרויות סוגי ההפעלה המותאמים אישית כדי לראות אפשרויות סוגי הפעלות בסרגל הניווט. לקבלת מידע נוסף, או אם אינך רואה סוגי הפעלות בסרגל הניווט, פנה לנציג Webex שלך .

לאחר יצירת סוג הפעלה חדש, אין באפשרותך למחוק אותו. עם זאת, באפשרותך לשנות אותו או לכבות אותו.

1

היכנס אל ניהול אתר Webex ועבור אל הגדרות אתר נפוצות > תצורה > סוגי הפעלות.

2

בעמודה קוד הפעלה, אתר את סוג ההפעלה הראשי שעבורו ברצונך ליצור סוג הפעלה מותאם אישית.

3

לחץ על הוסף סוג הפעלה לקישור <session type=""> .

4

הזן שם עבור סוג ההפעלה המותאם אישית.

5

בחר את התכונות שברצונך לכלול בסוג ההפעלה.

6

לחץ על הוסף.


 

כדי לאפשר למארח לארח הפעלות עם סוג ההפעלה המותאם אישית שיצרת, הפוך את סוג ההפעלה לזמין עבור חשבון המשתמש המארח.