Než začnete

Abyste mohli na navigačním panelu zobrazit možnosti Typy relací, musíte mít povolené možnosti vlastních typů relací. Další informace nebo pokud se na navigačním panelu nezonáškáte Typy relací, obraťte se na zástupce webexu.

Po vytvoření nového typu relace jej nelze odstranit. Můžete jej však upravit nebo vypnout.

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na > nastavení common webu > typy relací .

2

Ve sloupci Kód relace vyhledejte primární typ relace, pro který chcete vytvořit vlastní typ relace.

3

Klikněte na odkaz Přidat typ <session type=""> relace.

4

Zadejte název vlastního typu relace.

5

Vyberte funkce, které chcete zahrnout do typu relace.

6

Klikněte na Přidat.


 

Chcete-li hostiteli povolit hostování relací s vlastním typem relace, který jste vytvořili, povolte tento typ relace pro hostitelský uživatelský účet.