Vytvorte vlastné typy relácií

Predtým ako začneš

Na zobrazenie musíte mať povolené možnosti vlastných typov relácií Typy relácií možnosti na navigačnej lište. Pre viac informácií, alebo ak nevidíte Typy relácií v navigačnej lište kontaktujte svojho zástupcu Webex.

Po vytvorení nového typu relácie ho nemôžete odstrániť. Môžete ho však upraviť alebo vypnúť.

1

Prihláste sa do Webex Site Administration a prejdite na Konfigurácia > Spoločné nastavenia lokality > Typy relácií .

2

V Kód relácie nájdite primárny typ relácie, pre ktorý chcete vytvoriť vlastný typ relácie.

3

Kliknite na Pridať typ relácie pre <session type=""> odkaz.

4

Zadajte názov pre vlastný typ relácie.

5

Vyberte funkcie, ktoré chcete zahrnúť do typu relácie.

6

Kliknite Pridať .


 

Ak chcete hostiteľovi povoliť hosťovanie relácií s vlastným typom relácie, ktorý ste vytvorili, povoľte tento typ relácie pre hostiteľské používateľské konto.