Можете също да започнете среща в личната стая само по телефона.
1

Наберете един от номерата за набиране.

За да намерите номерата за набиране, отворете поканата по имейл, която сте получили, когато сте планирали срещата. Или отидете на Срещи, изберете срещата и след това изберете Информация за срещата.

Телефонните номера са под Присъединяване по телефона. Появява се също и номерът на срещата, който трябва да въведете след това.

2

Въведете номера на срещата и натиснете #.

3

Ако получите подкана, кажете записания си телефонен номер.

Ако се обаждате от телефонен номер, който не сте записали в Webex, ще получите подкана да кажете един от телефонните номера, които Webex използва за удостоверяване на номерата за набиране. Можете да намерите тези телефонни номера записани във вашите предпочитания за аудио и видео, под Моите телефонни номера.
4

Въведете своя ПИН на организатор и натиснете #.

За да намерите своя ПИН на организатор, отворете настройките от профилната си снимка и отидете на Срещи. Вашият ПИН на организатор се показва под Моята лична стая.

По време на срещата използвайте клавиатурата на телефона си, за да управлявате срещата.