Možete i da pokrenete sastanak u ličnoj sobi samo preko telefona.
1

Pozovite jedan od brojeva telefona za pridruživanje sastanku.

Da biste pronašli brojeve telefona za pridruživanje sastanku, otvorite e-poruku sa pozivnicom koju ste primili kada ste zakazali sastanak. Ili idite do stavke Sastanci , izaberite sastanak, a zatim izaberite Informacije o sastanku.

Brojevi telefona su u okviru Pridružite se telefonom. Pojaviće se i broj sastanka koji treba da unesete.

2

Unesite broj sastanka, a zatim pritisnite #.

3

Ako vam bude zatraženo, izgovorite sačuvani broj telefona.

Ako pozovete sa broja telefona koji niste sačuvali u aplikaciji Webex, od vas će biti zatraženo da izgovorite jedan od brojeva telefona koje Webex koristi za potvrdu identiteta prilikom poziva za pridruživanje sastanku. Ove brojeve telefona možete pronaći sačuvane u svojim željenim opcijama za zvuk i video, u okviru Moji brojevi telefona.
4

Unesite PIN kôd organizatora, a zatim pritisnite #.

Da biste pronašli PIN kôd organizatora, otvorite podešavanja preko slike profila i idite do stavke Sastanci. PIN kôd organizatora se prikazuje u okviru Moja lična soba.

Tokom sastanka koristite numeričku tastaturu telefona za upravljanje sastankom.