Du kan også starte et møde i et personligt lokale, som kun er via telefon.
1

Ring op til ét af de indgående opkaldsnumre.

For at finde de indgående opkaldsnumre skal du åbne den e-mailinvitation, du modtog, da du planlagde mødet. Du kan også gå til Møder , vælge mødet og derefter vælge Mødeoplysninger.

Telefonnumrene findes under Deltag via telefon. Det mødenummer, som du skal indtaste bagefter, vises også.

2

Indtast mødenummeret, og tryk på #.

3

Sig dit gemte telefonnummer højt, hvis du bliver bedt om det.

Hvis du ringer fra et telefonnummer, som du ikke har gemt i Webex, bliver du bedt om at sige et af de telefonnumre højt, som Webex bruger til bekræftelse af indgående opkald. Disse telefonnumre er gemt i dine lyd- og videopræferencer under Mine telefonnumre.
4

Indtast din værtspinkode, og tryk på #.

Åbn indstillingerne fra dit profilbillede for at finde din værtspinkode, og gå til Møder. Du kan se din værtspinkode under Mit personlige lokale.

Under mødet skal du bruge din telefons tastatur til at administrere mødet.