Możesz również rozpocząć spotkanie w swoim pokoju osobistym tylko przez telefon.
1

Wybierz jeden z numerów dostępowych.

Aby znaleźć numery dostępowe, otwórz wiadomość e-mail z zaproszeniem otrzymaną podczas planowania spotkania. Możesz też przejść do pozycji Spotkania, wybrać spotkanie, a następnie wybrać Informacje o spotkaniu.

Numery telefonów znajdują się w sekcji Dołącz przez telefon. Pojawi się również numer spotkania, który należy wprowadzić w następnej kolejności.

2

Wprowadź numer spotkania i naciśnij #.

3

Gdy zostanie wyświetlony monit, podaj zapisany numer telefonu.

Jeśli dzwonisz z numeru telefonu, który nie został zapisany w systemie Webex, zostanie wyświetlony monit o wypowiedzenie jednego z numerów dostępowych używanych przez Webex do uwierzytelniania połączeń. Te numery telefonów można znaleźć w preferencjach audio i wideo, w sekcji Moje numery telefonów.
4

Wprowadź kod PIN prowadzącego i naciśnij #.

Aby znaleźć kod PIN prowadzącego, otwórz ustawienia ze zdjęcia profilowego i wybierz Spotkania. Kod PIN prowadzącego pojawi się w sekcji Mój osobisty pokój.

Podczas spotkania zarządzaj spotkaniem za pomocą klawiatury numerycznej telefonu.