Schůzku v soukromé místnosti můžete také zahájit pouze telefonicky.
1

Vytočte jedno z telefonních čísel.

Pokud chcete najít telefonní čísla, otevřete e-mailovou pozvánku, kterou jste obdrželi při plánování schůzky. Také můžete přejít na Schůzky , vybrat schůzku a poté zvolit Informace o schůzce.

Telefonní čísla naleznete v části Připojit se telefonicky. Zobrazí se také číslo schůzky, které je třeba poté zadat.

2

Zadejte číslo schůzky a stiskněte #.

3

Budete-li k tomu vyzváni, vyslovte uložené telefonní číslo.

Pokud voláte z telefonního čísla, které jste neuložili ve službě Webex, budete vyzváni k vyslovení jednoho z telefonních čísel, které Webex používá pro ověřování volání. Tato telefonní čísla naleznete uložená v předvolbách zvuku a videa v části Moje telefonní čísla.
4

Zadejte PIN hostitele a stiskněte #.

Pokud potřebujete najít PIN hostitele, otevřete nastavení ze svého profilového obrázku a přejděte na Schůzky. Váš PIN hostitele se zobrazí v části Má soukromá místnost.

Během schůzky můžete schůzku spravovat pomocí klávesnice telefonu.