Môžete tiež začať stretnutie v osobnej miestnosti iba telefonicky.
1

Vytočte jedno z volacích čísel.

Ak chcete nájsť telefónne čísla, otvorte e-mailovú pozvánku, ktorú ste dostali pri plánovaní stretnutia. Alebo prejdite na Stretnutia , vyberte schôdzu a potom vyberte Informácie o stretnutí.

Telefónne čísla sú nižšie Pripojte sa telefonicky. Zobrazí sa aj číslo stretnutia, ktoré musíte zadať ďalej.

2

Zadajte číslo stretnutia a potom stlačte #.

3

Ak sa zobrazí výzva, povedzte svoje uložené telefónne číslo.

Ak voláte z telefónneho čísla, ktoré ste si neuložili do Webexu, zobrazí sa výzva, aby ste povedali jedno z telefónnych čísel, ktoré Webex používa na overenie volania. Tieto telefónne čísla nájdete uložené vo svojom predvoľby zvuku a videa, pod Moje telefónne čísla.
4

Zadajte kód PIN hostiteľa a potom stlačte #.

Ak chcete nájsť kód PIN hostiteľa, otvorte nastavenia z vášho profilového obrázku a prejdite na Stretnutia. Váš kód PIN hostiteľa sa zobrazí pod Moja osobná izba.

Počas stretnutia na spravovanie schôdze použite klávesnicu svojho telefónu.