Du kan også starte et møte i personlig rom bare via telefon.
1

Slå et av innringingsnumrene.

Du finner innringingsnumrene ved å åpne e-postinvitasjonen du mottok da du planla møtet. Du kan også gå til Møter , velge møtet og deretter velge Møteinformasjon.

Telefonnumrene ligger under Bli med via telefon. Møtenummeret, som er det neste du må skrive inn, vises også.

2

Angi møtenummeret, og trykk på #.

3

Si det lagrede telefonnummeret ditt hvis du blir bedt om det.

Hvis du ringer fra et telefonnummer som du ikke har lagret i Webex, blir du bedt om å si et av telefonnumrene som Webex bruker for å godkjenne innringinger. Disse telefonnumrene er lagret i lyd- og videoinnstillingeneunder Mine telefonnumre.
4

Skriv inn verts-PIN-koden, og trykk deretter på #.

For å finne verts-PIN-koden, åpner du innstillinger via profilbildet og går til Møter. Verts-PIN-koden vises under Mitt personlige rom.

Under møtet bruker du telefonens tastatur til å administrere møtet .