1

Отидете https://settings.webex.com на и изберете Webex Calling.

2

От портала за извикване на потребители отидете на Настройки наобажданията .

3

Превключване при пренасочване на обаждания.

4

Изберете опцията за препращане на обаждания, която бихте искали да използвате.

  • Винаги – препраща всички обаждания до номера, който въвеждате.

  • Когато е зает – препраща всички обаждания до номера, който въвеждате, когато редът ви е зает.

  • Когато "Нямаотговор" – препращане на всички обаждания до номера, който въвеждате, когато отсъствате или не отговаряте на телефона си.

5

Въведете номер, към който да препращате обажданията.

6

Щракнете върху Запиши.