1

Gå till https://settings.webex.com och välj Webex Calling.

2

Från samtalsanvändarportalengår du till Samtalsinställningar.

3

Växla mellan samtals vidarebefordran.

4

Välj det alternativ för samtals vidarebefordran som du vill använda.

  • Alltid – vidarebefordrar alla samtal till det nummer du anger.

  • Vid upptaget – vidarebefordrar alla samtal till det nummer du anger när linjen är upptagen.

  • När inget svar– vidarespola alla samtal till det nummer du anger när du är borta eller inte svarar på telefonen.

5

Ange nummer att vidarebefordra samtal till.

6

Klicka på Spara.