1

Logga in på User Hub och klicka sedan Inställningar > Samtal > Samtalsinställningar.

2

Gå till Vidarebefordra samtal och aktivera växlingsknappen.

3

Välj alternativet för vidarekoppling av samtal som du vill använda.

 • Vidarekoppla alla samtal – Välj det här alternativet för att vidarekoppla alla samtal till ett visst telefonnummer. Du kan:

  • Ange ett specifikt internt eller externt telefonnummer som du vill vidarekoppla samtalen till.

  • Välj Tillåt att vidarekopplade samtal lämnar röstbrevlådan . Det här alternativet är endast tillgängligt om du har angett ett giltigt internt telefonnummer med röstbrevlådetjänst aktiverad.

  • Välj Spela upp en kort ton för vidarekopplade samtal för att spela upp en kort ton när ett samtal vidarekopplas.

 • Vidarekoppla samtal under upptagna linjer – Välj det här alternativet för att vidarekoppla samtal när linjen är upptagen. Du kan:

  • Ange ett specifikt internt eller externt telefonnummer som du vill vidarekoppla samtalen till.

  • Välj Tillåt att vidarekopplade samtal lämnar röstbrevlådan . Det här alternativet är endast tillgängligt om du har angett ett giltigt internt telefonnummer med röstbrevlådetjänst aktiverad.


   

  Om samtalet väntar är aktiverat utlöses inte den här funktionen.

 • Vidarekoppla samtal när de inte besvaras – Välj det här alternativet för att vidarekoppla samtalen när du är borta eller inte svarar på telefonen. Du kan:

  • Ange ett specifikt internt eller externt telefonnummer som du vill vidarekoppla samtalen till.

  • Ställ in Antal signaler före vidarekoppling . När samtalet överskrider antalet signaler kommer det att vidarekopplas till det angivna telefonnumret.

  • Välj Tillåt att vidarekopplade samtal lämnar röstbrevlådan . Det här alternativet är endast tillgängligt om du har angett ett giltigt internt telefonnummer med röstbrevlådetjänst aktiverad.

 • Vidarekoppla samtal om nätverket är frånkopplat– Välj det här alternativet för att vidarekoppla samtalen när din Webex Calling primära linje är oåtkomlig eller ditt kontor förlorar anslutningen. Du kan:

  • Ange ett specifikt internt eller externt telefonnummer som du vill vidarekoppla samtalen till.

  • Välj Tillåt att vidarekopplade samtal lämnar röstbrevlådan . Det här alternativet är endast tillgängligt om du har angett ett giltigt internt telefonnummer med röstbrevlådetjänst aktiverad.


   

  Om du använder Webex-appen för mobil fungerar inte den här funktionen.

4

Klicka på Spara.