Активирайте или деактивирайте услугите на Webex Cloud-Connected UC в Control Hub

Активирайте услугите на Webex Cloud-Connected UC, като Analytics, Certificate Management, Operational Metrics, Borderless CTI и Deployment Insights, за да събирате информация за вашето локално внедряване и също така да преглеждате аналитични данни. Можете да активирате или деактивирате тези услуги в зависимост от вашите изисквания.

1

От изгледа на клиента в Център за управление отидете на Услуги > Свързан UC. В картата UC Management щракнете върху Inventory.

Появява се списъкът с групи клъстери с описание, състояние, клъстери и възли.
2

Кликнете върху Подробности до клъстерната група, към която принадлежи възелът.

Появява се страницата с инвентар със списък на клъстери, принадлежащи към избраната група клъстери.
3

Кликнете върху Подробности до клъстера, към който принадлежи възелът.

Появява се името на възела с версията, продукта и състоянието.
4

Щракнете върху иконата с многоточие ... до История на събитията и изберете Управление на услугата.

Страницата Управление на услугите се появява със списъка с услуги, като Анализ, Управление на сертификати, Оперативни показатели, CTI без граници и Данни за внедряването.
5

Използвайте бутона за превключване, за да активирате услугата, от която се нуждаете, и следвайте инструкциите на екрана, за да я активирате.