Aktiver eller deaktiver Webex Cloud-Connected UC Tjenester i Kontrollhub

Muliggjøre Webex Cloud-Connected UC tjenester, som Analytics, sertifikatadministrasjon, operasjonelle beregninger, grenseløs CTI og Deployment Insights for å samle informasjon om din lokale distribusjon og også se analysedata.Du kan aktivere eller deaktivere disse tjenestene avhengig av ditt behov.

1

I kundevisning i Control Hub, gå til Tjenester > Connected UC.På UC ledelse kort, klikk Inventar

Listen over klyngegrupper med beskrivelse, status, klynger og noder vises.

2

Klikk på Detaljer ved siden av klyngegruppen som noden tilhører.

Inventar-siden med listen over klynger som tilhører den valgte klyngegruppen, vises.
3

Klikk Detaljer ved siden av klyngen som noden tilhører.

Nodenavnet med versjon, produkt og status vises.
4

Klikk på ellipse-ikonet ... ved siden av Hendelseslogg og velg Tjenestebehandling.

De Tjenesteledelse siden vises med listen over tjenester, for eksempel Analytics, sertifikatadministrasjon, operasjonelle beregninger, grenseløs CTI og distribusjonsinnsikt.
5

Bruk veksleknappen til å aktivere tjenesten du trenger, og følg instruksjonene på skjermen for å aktivere den.