Muliggjøre Webex Cloud-Connected UC tjenester, som Analytics, sertifikatadministrasjon, operasjonelle beregninger, grenseløs CTI og Deployment Insights for å samle informasjon om din lokale distribusjon og også se analysedata. Du kan aktivere eller deaktivere disse tjenestene avhengig av ditt behov.
1

Fra kundevisning i Control Hub går du til Tjenester > Connected UC. På kortet UC Management, klikk på Inventar.

Listen over klyngegrupper med beskrivelse, status, klynger og noder vises.
2

Klikk på Detaljer ved siden av klyngegruppen som noden tilhører.

Inventar-siden med listen over klynger som tilhører den valgte klyngegruppen, vises.
3

Klikk på Detaljer ved siden av klyngen som noden tilhører.

Nodenavnet med versjon, produkt og status vises.
4

Klikk på ellipse-ikonet ved siden av Hendelseslogg og velg Tjenestebehandling.

De Tjenesteledelse siden vises med listen over tjenester, for eksempel Analytics, sertifikatadministrasjon, operasjonelle beregninger, grenseløs CTI og distribusjonsinnsikt.
5

Bruk veksleknappen til å aktivere tjenesten du trenger, og følg instruksjonene på skjermen for å aktivere den.