Omogućite ili onemogućite Webex Cloud-Connected UC usluge u Kontrolnom centru

Omogućite Webex Cloud-Connected UC usluge, kao što su Analitika, Upravljanje sertifikatima, Operativne metrike, CTI bez obruba i Uvidi primene, kako biste prikupili informacije o implementaciji u prostorijama i pregledali analitičke podatke.U zavisnosti od zahteva, možete da omogućite ili onemogućite ove usluge.

1

Sa stanovišta korisnika u Kontrolnom čvorištu, idite na Usluge > Connected UC.Na kartici Upravljanje UC kliknite na Zalihe

Pojavljuje se lista grupa klastera sa opisom, statusom, klasterima i čvorovima.

2

Kliknite na Detalji pored grupe klastera kojoj čvor pripada.

Pojavljuje se stranica Zalihe sa listom klastera koji pripadaju izabranoj grupi klastera.
3

Kliknite na Detalji pored grupe kojoj čvor pripada.

Pojavljuje se naziv čvora sa verzijom, proizvodom i statusom.
4

Kliknite na ikonu elipsa ... pored Istorije događaja i izaberite Upravljanje uslugama.

Stranica Upravljanje uslugama se pojavljuje sa listom usluga, kao što su Analitika, Upravljanje sertifikatima, Operativne metrike, CTI bez granica i Uvidi u primenu.
5

Koristite dugme za uključivanje da biste omogućili uslugu koja vam je potrebna i pratite uputstva na ekranu da biste je omogućili.