Webex Cloud-Connected UC-services in- of uitschakelen in Control Hub

Schakel Webex UC-services met de cloud in, zoals Analytics, Certificate Management, Operational Metrics, Borderless CTI en Deployment Insights, om informatie te verzamelen over uw implementatie op locatie en ook de analysegegevens te bekijken.Afhankelijk van uw vereisten kunt u deze services in- of uitschakelen.

1

Ga vanuit de klantweergave in Control Hubnaar Services > Connected UC.Klik op de kaart UC Management op Inventaris

De lijst met clustergroepen met de beschrijving, status, clusters en knooppunten wordt weergegeven.

2

Klik op Details naast de clustergroep waar het knooppunt aan toebehoort.

De pagina Inventaris wordt weergegeven met de lijst van clusters die tot de geselecteerde clustergroep behoren.
3

Klik op Details naast de cluster waaraan het knooppunt toebehoort.

De naam van het knooppunt met de versie, het product en de status wordt weergegeven.
4

Klik op het pictogram weglating ... naast Gebeurtenisgeschiedenis en kies Servicebeheer.

De pagina Servicebeheer wordt weergegeven met de lijst met services, zoals Analytics, Certificate Management, Operational Metrics, Borderless CTI en Deployment Insights.
5

Gebruik de knop voor in-/uitschakelen om de vereisende service in te schakelen en volg de instructies op het scherm om deze in te schakelen.