Povolení nebo zakázání služeb UC připojených ke cloudu Webex v Centru řízení

Povolte služby UC připojené ke cloudu Webex, jako je Analytics, Správa certifikátů, Provozní metriky, CTI bez hranic a Deployment Insights, abyste shromažďovali informace o místním nasazení a také zobrazovali analytická data.Tyto služby můžete povolit nebo zakázat v závislosti na vašich požadavcích.

1

V zobrazení zákazníka v Centruřízení přejděte na Služby > Propojená UC.Na kartě Správa UC klikněte na Zásoby

Zobrazí se seznam skupin clusterů s popisem, stavem, clustery a uzly.

2

Klikněte na tlačítko Podrobnosti vedle skupiny clusterů, do které uzel patří.

Zobrazí se stránka Inventář se seznamem clusterů patřících do vybrané skupiny clusterů.
3

Klikněte na Podrobnosti vedle clusteru, do kterého uzel patří.

Zobrazí se název uzlu s verzí, produktem a stavem.
4

Klikněte na ikonu se třemi tečkami... vedle položky Historie událostí a zvolte Správaslužeb.

Zobrazí se stránka Správa služeb se seznamem služeb, jako jsou analýzy, správa certifikátů, provozní metriky, CTI bez ohraničení a Deployment Insights.
5

Pomocí přepínacího tlačítka povolte službu, kterou požadujete, a podle pokynů na obrazovce ji povolte.