Włącz lub wyłącz Rozwiązanie UC połączone z chmurą Webex Usługi w Centrum sterowania

Włączać Rozwiązanie UC połączone z chmurą Webex usługi, takie jak Analytics, Certificate Management, Operational Metrics, Borderless CTI i Deployment Insights, aby zbierać informacje o wdrożeniu lokalnym, a także przeglądać dane analityczne.Możesz włączyć lub wyłączyć te usługi w zależności od wymagań.

1

Z perspektywy klienta w Centrum sterowania, iść do Usługi > Połączony UC.Na Zarządzanie UC karta, kliknij Spis

Pojawi się lista grup klastrów z opisem, statusem, klastrami i węzłami.

2

Kliknij Detale obok grupy klastra, do której należy węzeł.

Pojawi się strona Inwentarz z listą klastrów należących do wybranej grupy klastrów.
3

Kliknij Detale obok klastra, do którego należy węzeł.

Zostanie wyświetlona nazwa węzła wraz z wersją, produktem i stanem.
4

Kliknij wielokropek ... ikona obok Historia zdarzeń i wybierz Zarządzanie usługami.

The Zarządzanie usługami pojawi się strona z listą usług, takich jak Analytics, Zarządzanie certyfikatami, Metryki operacyjne, Borderless CTI i Deployment Insights.
5

Użyj przycisku przełączania, aby włączyć wymaganą usługę, i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ją włączyć.